Ekorn AS
State authorized accounting firm
About startup
2 VOTES
26 VIEWS

Established

2014

Employees

2-10

Funding stage

Undisclosed

Funding to date

Undisclosed

Revenue Status

Profitable

Growth stage

Early growth

Funding needs

Undisclosed

- Etablert juli 2014.
- Spisskompetanse på økonomirådgivning og regnskapsførsel.
- Tripletex online økonomisystem.
- Mer enn 40 års akkumulert erfaring. 


VÅR HISTORIE


Ekorn AS ble etablert i juli 2014. Allerede etter kort tid har vi opparbeidet en god kundeportefølje som vokser måned for måned. Vi kan vise til positive resultater fra første dag og har ikke gjeld. Selskapet er i hovedsak eiet av gründerne Elena Culai og Fred Stave. John-Jarl Hammer er vår daglige leder med over 30 års erfaring som autorisert regnskapsfører og daglig leder.


VÅRT VERDILØFTE


Vi skal være et regnskapsbyrå som gjør det mulig for våre kunder å:


  • fokusere på kjernevirksomheten
  • løfte blikket
  • skape vekst

Våre kunder skal forvente å møte kompetente, dedikerte og imøtekommende mennesker hos Ekorn.

 


VÅR AMBISJON I SAMARBEIDET MED DIN VIRKSOMHET


#1 Vi leverer tjenester som forenkler : Du fokuser på kjernevirksomheten 

Våre regnskapstjenester skal forenkle din hverdag. Som kunde av Ekorn kan du være trygg på at ditt regnskap blir løpende oppdatert og kvalitetsikret i henhold til det enhver tid gjeldende rutiner og regelverk. Vi benytter det nettbaserte økonomisystemet Tripletex, som tilbyr fullverdig regnskap, faktura, lønn og prosjekthåndtering. Med Tripletex vil du kunne gjøre mer av regnskapsjobben selv og samtidig ha full oversikt over ditt regnskap når du har behov for det.


#2 Vi bidrar til at du jobber smartere : Du løfter blikket 

Våre rådgivningstjenester har fokus på å optimalisere din økonomistyring, dine disponeringer og administrative arbeidsrutiner. På denne måten kan du jobbe smartere og mer effektivt. Dette legger grunnlaget for frigjøring av tid og ressurser til å fokusere på videre vekst.


#3 Vi støtter dine strategiske beslutninger : Du skaper vekst 

Regnskapsføring og økonomirådgivning er vårt hoveddomene. Vi er en dedikert økonomi- og regnskapspartner du trygt kan rådføre deg med for å legge en solid strategi for videre vekst av virksomheten din.


 

SAMARBEIDSPARTNERE


FINANSTILSYNET (The Financial Supervisory Authority of Norway)

Ekorn AS godkjent regnskapsbyrå hos Finanstilsynet.

Les mer på www.finanstilsynet.no


NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

Ekorn AS er et autorisert regnskapsbyrå hos NARF.

Les mer på www.narf.no 


TRIPLETEX (Leverandør av nettbasert økonomisystem)

Ekorn AS er forhandler av det nettbaserte økonomisystemet Tripletex.

Les mer på www.tripletex.no 


BECKMANN OG LUNDEVAL (Autorisert revisor)

Beckmann og Lundevall er vår revisjonspartner.

Les mer på www.blrevisjon.no 

Share
Industries
Other
Agency & Consulting